Diplomuddannelse i informationssøgning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Uddannelser > Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i informationssøgning

Uddannelsen forventes udbudt igen i 2018.

Målgruppe

Biblioteksassistenter (samt andre inden for bibliotekssektoren med tilsvarende forudsætninger), kontorpersonale på arkiver og museer og faggrupper med en professionsbachelor, der ønsker et teoretisk-metodisk kompetenceløft inden for informationssøgning, vidensorganiserende systemer og forvaltning. Uddannelsen svarer til en bacheloruddannelse.

Kompetenceprofil

Med en diplom­uddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer vil du:

  • kunne koble teorier og metoder inden for informationssøgning og vidensorganiserende systemer med den daglige praksis på jobbet.
  • styrke dine faglige og personlige kompetencer til at varetage mere komplekse opgaver i biblioteker, arkiver og på museer samt inden for den offentlige forvaltning.
  • aktivt kunne indgå i de forandringsprocesser, der finder sted indenfor arkiv-, biblioteks- og museumssektoren og den offentlige forvaltning.

Omfang og varighed

Uddannelsen vil have et omfang på 60 ECTS svarende til et års studier på fuld tid. Uddannelsen gennemføres som deltidsstudium og vil kunne gennemføres på 2 år.