Nyhedsbrevet Insight IVA – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Om IVA > Nyhedsbrevet Insight IVA

Insight IVA ønsker god sommer!

Velkommen til nyhedsbrevet fra IVA hvor vi sætter fokus på forskning og uddannelse.

God læselyst og god sommer fra redaktionen!

Ny institutleder


Jens-Erik Mai bliver ny institutleder for Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Nyt om navne


Henover sommeren skal nogle af IVAs i forvejen kendte ansigter have nye kasketter på.

IVA-instagrammers


Hvorfor valgte jeg uddannelsen? Hvilke fag har man? Hvilke undervisere får man? Hvordan er studiemiljøet? Studerende overtager IVAs Instagram-profil frem til ansøgningsfristen for kvote 1.

Hvem kan deltage i formidling af kulturarven?


Henriette Roued-Cunliffe har sammen med Andrea Copeland udgivet bogen "Particpatory Heritage", som giver forskellige bud på, hvordan kulturarvsinstitutioner og engagerede borgere kan samarbejde om kulturarven.

Visualiseringer peger på ting, vi ellers ikke kan se


Den 20. juni fik Lone Mikkelsen fra IVA CCC's bachelorpris 2017 for sit projekt om digitale visualiseringer af Holocaust i tid og rum. Insight IVA har talt med hende om baggrunden for projektet og kombinationen af IT og kultur.

IVA-studerende i dialog med virksomheder


Virksomhedsbesøg og løsning af konkrete cases som del af undervisningen. Studerende på IVA opøver kompetencer som konsulenter med afsæt i virkeligheden.

Tekster, der vil os noget


Vi skal tage sagprosaen alvorligt. Det var hovedbudskabet på en konference for genre- og tekstforskere på Det Humanistiske Fakultet arrangeret af Jack Andersen, lektor, IVA, Christine Isager, lektor, MEF og Christina Matthiesen, adjunkt, DPU.

Employability på dagsordenen


Som en del af IVAs satsning på at øge de studerendes employability og nedsætte dimittendledigheden har IVA oprettet et praktik- og karriereudvalg, i daglig tale kaldet PoKU.

Tue og Maria i Korsør


Hvert år bliver to studerende fra IVA inviteret med til Danmarks Biblioteksforenings topmøde. I år var det Tue og Maria, der tog afsted som repræsentanter for uddannelse på IVA og kom hjem med input fra biblioteksverdenen.

Softwarekunst


Værket hedder "Netlæser", og kunstneren hedder Jacob Nielsen. Det består af to computerskærme, der viser internettet gennem en alternativ webbrowser: Den ene skærm viser struktur uden indhold, den anden indhold uden struktur.For at besvare denne email skriv til nyheder@hum.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 27. juni 2017