Aftagerpanel – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Om IVA > Aftagerpanel

Aftagerpanel

 
Panelet sammensættes af 8-10 eksterne repræsentanter for IVAs aftagerområder samt 2-4 repræsentanter fra IVA – heriblandt IVAs direktør og IVAs studieleder. Sidstnævnte er også formand for panelet. IVA stiller desuden en sekretær til rådighed. Medlemmerne er:
 • Jette Guldborg Petersen, Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket, Lund
 • Christian Lauersen, chef for Det Samfundsfaglige Fakultetsbibliotek
 • Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll
 • Rikke Andreasen, Director, Novo Nordisk, Global Information & Analysis
 • Tine Jørgensen, formand, Bibliotekarforbundet
 • Tine Vind, kontorchef i Kulturstyrelsens enhed for biblioteker
 • Hanne Marie Knudsen, Direktør for Knudsen Syd
 • Pia Friis, Bibliotekschef for Koldingbibliotekerne
 • Bo Weymann, chefstrateg, Strategisk Udvikling, DBC
 • Jette Hyldegaard, Studieleder, IVA
 • Per Hasle, direktør, IVA
 • Jeppe Nicolaisen, Studienævnsformand, IVA

Periode

Eksterne medlemmer af panelet sidder for en 2-årig periode. Der er mulighed for forlængelse.

Formål og opgaver

Aftagerpanelet indgår i dialog med IVA om uddannelsernes kvalitet og relevans.
Panelet har følgende opgaver:
 • Rådgive og vejlede IVA i forhold til arbejdsmarkedets behov
 • Understøtte de studerendes karrieremuligheder
 • Understøtte IVAs netværk med erhvervslivet
 • Bidrage til markedsføring af IVAs uddannelser
 • Bidrage til evaluering af IVAs uddannelser
 • Afgive udtalelse om spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet
 • Understøtte IVAs strategiarbejde
Aftagerpanelet bidrager ligeledes til udvikling af eksisterende og nye uddannelser og undervisnings- og prøveformer samt til uddannelsernes internationalisering. Aftagerpanelets virke er også kort beskrevet i Kapitel 5 i KUs vedtægt.

Møder og kommunikation

Aftagerpanelet mødes 3-4 gange årligt. Der kan efter behov deltage andre uden for udvalgets medlemskreds. Øvrig kommunikation foregår over mail og lignende.