Organisering af viden på museer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

IVA > IVA-kalender > Organisering af viden ...

Organisering af viden på museer

Tilmelding: Til sekretær for DCM Ida Høeg på mail ida.hoeg@hum.ku.dk senest torsdag den 16. februar.

Museer er viden- og informationsinstitutioner på lige fod med arkiver og biblioteker. Det overses måske let i den generelle opfattelse af museets aktivitetsfelt, især fordi nye udstillinger, nye formidlingsformer, nye erhvervelser m.m. ofte præger billedet.

Selv om museernes genstandsbaserede samlinger er af stor vigtighed, har samlingerne ikke desto mindre en nødvendig skygge, nemlig organiseringen af viden om dem. Lidt forenklet kan man sige, at fra det øjeblik en nyerhvervelse kommer ind på museet, begynder specialister at indsamle, producere og distribuere viden og information om og med genstanden, som registreres og dokumenteres i henhold til specifikke praksisser. Nye udstillinger, magasinering, udlån, konservering, forskning m.m. afføder mere viden, der skal dokumenteres.

I praksis er der en række styrende principper og traditioner for vidensorganisering i kunstmuseer, kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer, som er udviklet både internt og i nyere tid i stigende grad eksternt. Sideløbende har den informationsteknologiske udvikling sat sit præg på registrerings- og dokumentationspraksisser. For visse samlingers vedkommende åbner det for inddragelse af brugere, og herigennem udfordres museernes autoritet også på dette område. Endelig skal man ikke glemme, at forhold såsom – i en pærevælling – genstandsforståelse, videnssyn, historiesyn, episteme, verdensforståelse og lignende også præger registrerings- og dokumentationspraksisserne.

På dette seminar belyses og diskuteres museernes organisering af viden og information fra forskellige perspektiver med henblik på at øge forståelsen af museer som vidensorganiserende institutioner.

Foreløbigt program:

  • Susanne Krogh Jensen, ph.d.-stipendiat, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet: Museumsregistrering - vidensorganisering på museer
  • Janne W. Olsrud, ph.d.-stipendiat, Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk, Universitetet i Oslo: Fra håndskrift til databaser - om forskning på dokumentasjonspraksiser ved norske kulturhistoriske museer
  • Ina-Maria Jansson, ph.d.-stipendiat, Institutionen för ABM, Uppsala Universitet: Work activities, Problems and System Structure in Organisation of Crowdsourced Information from Online Image Archives / Arbetsmoment, problem och systemstruktur i organisationen av crowdsourcad information från bildarkiv på nätet
  • Hans Dam Christensen, professor, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet: Museum informatics, Museumskunde, Angewandte Museologie, muséographie, collection management, heritology