Forskningsmonitorering – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Forskning > Forskningsmonitorering

Forskningsmonitorering

For at skitsere nogle mindstekrav, der så efterfølgende og i sammenhæng med forskerens kadence i øvrigt, MUS-samtale, forskningsformidling, undervisningsbyrde, fagligt domæne, sygdom, strategier for forskningsplaner m.m., kan modificeres, følger her et forskningsmonitoreringskrav.  Det er differentieret i forhold til stillingskategorier; på længere sigt skal det justeres i takt med, at IVA-forskningen løftes:

Professor:

Mindst 3 hele (heraf 2 fagfællebedømte) videnskabelige artikler/rapporter om året, deltagelse i 2 videnskabelige konferencer o.lign. med papers samt mindst to bedømmelsesarbejder

Lektor NSS

Mindst 2-3 hele videnskabelige artikler/rapporter om året, deltagelse i 2 videnskabelige konferencer og lign. med papers samt mindst et bedømmelsesarbejde

Adjunkt:

Mindst 2 hele videnskabelige artikler/rapporter om året samt deltagelse i 2 videnskabelige konferencer og lign. med paper

Lektor GSS:

Mindst 1 hel videnskabelig artikel/rapport om året samt deltagelse i 1-2 videnskabelige konferencer, og lign. med paper

Ph.d.-studerende:

Mindst 0,5 hel videnskabelig artikel/rapport om året samt deltagelse i 1-2 videnskabelige konferencer og lign. med paper

Studielektor/studieadjunkt:

Ingen videnskabelige publikationer, men deltagelse i 1-2 videnskabelige konferencer og med mindst 1 paper.

I ovennævnte er det en grundlæggende forudsætning, at IVA’s VIP’ere skal henvende sig til og deltage i det videnskabelige samfund. Alle har pligt til at deltage aktivt med papers, og med undtagelse af ”studielektor” skal alle publicere videnskabelige publikationer. Det er vigtigt at kvalificere sin forskning gennem dialog med forskerkollegaer. Det betyder ikke, at den ikke kan kvalificeres ved dialog med praksisverdenen, men dette er ikke nok.

Adjunkter, lektorer GSS, ph.d.-studerende og studielektorer forventes ikke at deltage i bedømmelsesarbejder. De kan nok i forskelligt omfang deltage i review-arbejder i forbindelse med publicering, men er udelukket fra at indgå i bedømmelsesudvalg til forskerstillinger.

Som nævnt kan antallet af videnskabelige artikler og rapporter for den enkelte IVA-forsker være præget af omfattende formidlingsaktivitet (og publicering af formidlingsartikler), redaktionelt arbejde med forskningspublikation, arbejde med selvstændig større publikation, fx ph.d.-afhandling eller i enkelte tilfælde en bog samt særlige undervisnings- og administrationsbyrder eller eksempelvis efterfølgende eller foregående års forhøjede forskningsaktivitet – det skal man selvfølgelig tage hensyn til, når tallene præciseres for de enkelte VIP’ere.