Volkmar Engerer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Forskning > Forskerportrætter > Volkmar Engerer

Volkmar Engerer

Volkmar Engerer blev ansat som lektor på IVA i Aalborg den 1. januar. Han kommer fra Bayern, har arbejdet med sprog og kommunikation og har en tysk dr.phil.-grad i Berlin om sprogminoriteter. Han kom til Danmark i 1997, hvor han først var tysk lektor på Århus Universitet og i 2000 blev fagreferent og seniorforsker på Statsbiblioteket.

Hvad er dine forskningsområder?
Jeg har en baggrund som lingvist og har arbejdet meget med sprog i organisationer og betydningsforskning. På Statsbiblioteket begyndte jeg at interessere mig mere for informationskompetence og det praktiske biblioteksliv. Et andet felt, jeg finder spændende, er e-læring. Biblioteket har et stort potentiale som ægte partner for universiteterne, men det kræver, at de interesserer sig meget mere for, hvordan materialerne skal bruges i selve forskningsprocessen. Det skal ikke bare være et spørgsmål om at skabe rammer og levere teknologiske løsninger, bibliotekerne skal være med i hele processen og lægge meget mere vægt på formidling.

Jeg interesserer mig også for det pragmatiske aspekt, for hvad gør vi ved sproget. Man informerer ikke kun, man agerer og handler med sproget; jeg kan krænke dig, jeg kan forære dig noget osv. Det er ikke længere mediet men brugeren, der betyder mest, og brugeren løsriver sig mere og mere fra de formelle restriktioner, der ligger i medierne. Derfor har medievidenskab brug for en god partner: informationsvidenskaben!

Hvad er det vigtigste for dig i din forskning?
Den store og spændende udfordring for mig bliver at bruge min sproglige baggrund og få den til at spille sammen med informationsvidenskaben og finde et ståsted for min forskning. Jeg kan give et eksempel. Informationsvidenskab er en logisk ordning af viden, en række formelle systemer, som logikere har beskæftiget sig med. Eller en måde at se virkeligheden på, som den er. Ny forskning inden for kognitionsvidenskaben viser, at logikken muligvis er et redskab for, hvordan vi kan kommunikere vores viden videre - og ikke et redskab der eksisterer uden for os. Det har store konsekvenser for organisering af viden, opbygning af tesauri og for, hvordan man søger viden. Hvis man, om jeg så må sige, vender problemstillingen om og siger, at man i stedet bruger disse systemer til at kommunikere, så havner man et helt andet sted. Det vil jeg gerne gøre mig klogere på.

Hvilke fagtidsskrifter og biblioteksblade, kan du selv lide at læse?
Perspektiv, fordi det er relevant, har fingeren på pulsen og er konkret. Samtidig spejler det den aktuelle problematik. Jeg læser også Revy, for her skriver alle praktikere om deres problemer og erfaringer, og her har jeg selv skrevet en del. Jeg læser også Dansk Biblioteksforskning og samtidig en del tidsskrifter inden for lingvistik.

Hvad læser du i din fritid?
Jeg er lige flyttet til Nøvling, så jeg får ikke rigtig tid til at læse så meget for tiden. Hvis jeg læser, er det engelsksprogede kriminalromaner.

Af Bodil Christensen