Forskerportrætter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Forskning > Forskerportrætter

Forskerportrætter

På denne side bringer vi en række forskerportrætter, som tidligere har været publiceret i det elektroniske nyhedsbrev Insight IVA. Listen med portrætter udvides løbende.


Adjunkt Gitte BallingAdjunkt Gitte Balling
Adjunkt Gitte Balling har forsket i læseoplevelser og litteraturformidling og afsluttede i 2009 sit ph.d.-projekt om den litterære æstetiske oplevelse. I 2012 har hun arbejdet på projekter indenfor deltagerkultur og ekspressiv kulturformidling.


Professor Pia Borlund
Professor Pia Borlund har en stor interesse i interaktiv informationsgenfinding. Hun er bl.a. leder af grundforskningsprojektet REX, der omhandler validering og raffinering af testinstrumentet 'simulated work task situation'.

Lektor Hans Dam ChristensenProfessor Hans Dam Christensen 
Hans Dam Christensen har været tilknyttet IVA i 8 år og blev i 2010 udnævnt til forskningschef. I 2012 har han arbejdet med en række artikler om bl.a. museumsformidling og effekten af advarselsbilleder på cigaretpakker.

Lektor Volkmar EngererLektor Volkmar Engerer 
Volkmar Engerer blev ansat som lektor på IVA i Aalborg den 1. januar. Han kommer fra Bayern, har arbejdet med sprog og kommunikation og har en tysk dr.phil.-grad i Berlin om sprogminoriteter. Han kom til Danmark i 1997, hvor han først var tysk lektor på Århus Universitet og i 2000 blev fagreferent og seniorforsker på Statsbiblioteket.

Professor Niels Ole Finnemann
1. september 2014 tiltrådte dr.phil. Niels Ole Finnemann som professor i internetteori og internethistorie, elektronisk kulturarv og Digital Humanities på IVA. Niels Ole Finnemann kommer fra Aarhus Universitet, hvor han var grundlægger og leder af Center for Internetforskning.

Professor Morten Hertzum
Morten Hertzum tiltrådte som professor på IVA i starten af 2014. Han holder mest af at befinde sig i krydsfeltet mellem menneske og maskine, forsker i brugervenlighed og har bl.a. hjulpet hospitaler til at få bedre overblik i komplekse situationer.


Lektor Helene Høyrup 
Helene Høyrup arbejder blandt andet med teorier om børnelitteratur, digital literacy og ny literacy.Professor emeritus Peter IngwersenProfessor Emeritus Peter Ingwersen 

Peter Ingwersen fortæller om sin forskning, der har betydning for både biodiversitet og vindenergi. 

Lektor Henrik JochumsenLektor Henrik Jochumsen 
Henrik Jochumsen blev i 1994 magister i kultursociologi ved Københavns Universitet og begyndte i 1995 sin karriere som lektor på IVA. I 2006 blev han Dr.art. ved Universitetet i Tromsø. Sideløbende med undervisningen har han været involveret i en række projekter om bibliotekers forhold og udvikling.

Lektor Carl Gustav Johannsen
Lektor Carl Gustav Johannsen har beskæftiget sig meget med brugerstudier, selvbetjente biblioteker og informationsspecialistens rolle i en Google-tid, hvor alle er i stand til at søge deres egne informationer.Professor (MSO) Beth Juncker Professor (MSO) Beth Juncker 
Beth Juncker er DR. Phil og professor i kulturformidling med særlig ekspertise i kulturformidling til børn og unge. Hun har sammen med internationale kolleger i 2014 grundlagt et Digital Youth iSchool Research Network og arbejder på at udvikle det som et forum for forskerdialoger på tværs af humaniora og samfundsvidenskab. Sammen med lektor Gitte Balling har hun udviklet et nyt teoretisk grundlag for senmoderne kulturformidling, som  udfordrer de klassiske dannelsesbegreber.

Lektor Nanna Kann-Rasmussen
Nanna Kann-Rasmussen har været ansat på IVA siden 2000 og har bl.a. forsket i biblioteksudvikling og kulturvaner. I øjeblikket er hun en del af et nordisk team, der arbejder på at udvikle en ny kandidatuddannelse i kulturledelse.Lektor Lars KonzackLektor Lars Konzack
Lars Konzack, cand.mag. i informationsvidenskab og ph.d. i multimedie fra Aarhus Universitet, er ansat som lektor. Han har tidligere været spilforsker på Aalborg Universitet. Han beskæftiger sig med emner såsom internetkultur, fankultur, transmedial kultur, ludologi, fantastik og digital dannelse.

Lektor Haakon Lund 
Haakon Lund arbejder med optimering af søgning i store informationssystemer. Nemmere adgang til kulturarven og mere effektivitet i udbringning af nødhjælp er begge eksempler på, hvordan hans forskning kan anvendes.Lektor Jeppe Nicolaisen
Jeppe Nicolaisen har siden 1995 været tilknyttet IVA som studerende, forsker og underviser. I 2004 forsvarede han sin ph.d.-afhandling "Social behavior and scientific practice - missing pieces of the citation puzzle", og samme år vandt han Valfrid-prisen for sin artikel "The J-shaped distribution of citedness".

Lektor Bo Gerner Nielsen forsker i informationskompetencer og informationsadfærd. Insight IVA fangede ham efter sommerferie, konference i Prag og en undersøgelse af de studerendes informationskompetencer.Lektor Hans Jørn Nielsen Lektor Hans Jørn Nielsen
Lektor Hans Jørn Nielsen er uddannet cand.mag. i dansk og historie og har siden 1989 været tilknyttet IVA som lektorvikar på deltid. I 1995 blev han ansat som lektor i Aalborg, og i sommeren 2011 har han arbejdet på projektet "Viden i spil" om den digitale udviklings indflydelse på forskningsbibliotekerne.

Ph.d.-studerende Niels-Peder Hjøllund Osmundsen
Arbejdstitlen på Niels-Peder Osmundsen Hjøllunds afhandling er Subjekt-positioner, informationskompetence og digital dannelse. Med fire forskellige gymnasieklasser som case vil Niels-Peder undersøge hvordan integreres og påvirker sociale medier undervisningssituationen, og hvilke forandringer medfører brugen af mediet.

Adjunkt Henriette Roued-Cunliffe
Adjunkt Henriette Roued-Cunliffe, er interesseret i gør-det-selv kulturer, digital humanities og hvordan vi i dag finder informationer.Lektor Trine Schreiber
Lektor Trine Schreiber har fokus på, hvordan uddannelsesbibliotekerne arbejder med e-læringsværktøjer og dermed skaber en ny praksis omkring anvendelsen af bibliotekernes mange digitale ressourcer.

Lektor Laura Skouvig
Laura Skouvig har været ansat på IVA siden 2001. Som forsker er hun optaget af at koble historiske vinkler med nutidige problemstillinger og debattere informationssamfundet i et historisk perspektiv.


Post doc Sille Obelitz Søe 
Sille Obelitz Søe har i sit ph.d.-projekt undersøgt begreberne information, misinformation og dis-information.Lektor Thorkild ThellefsenLektor Thorkild Thellefsen
Torkild Thellefsen begyndte den 1. januar som lektor i Aalborg. Han er uddannet bibliotekar DB og cand scient. bibl. og har en ph.d. i kommunikation fra Aalborg Universitet med særligt fokus på fagsprog. Derudover er han dr. merc fra CBS 2009 med disputatsen "Fundamental signs and Significance-effects - A semeiotic outline of fundamental signs, significance-effects, knowledge profiling and their use in knowledge organization and branding".

Adjunkt Alesia Zuccala
Alesia Zuccala measures research impact and she takes a special interest in bridging bibliometrics with cultural studies. From June 2014 she started as assistant professor at IVA in Copenhagen. Insight IVA met her for an interview.