Ansatte på Det Informationsvidenskabelige Akademi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Ansatte

Sille Obelitz Søe

Sille Obelitz Søe

Postdoc

  • Det Informationsvidenskabelige Akademi - Forskning

    Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-73

    Telefon: +45 35 32 14 09

The Urge to Detect, the Need to Clarify: Gricean Perspectives on Information, Misinformation, and Disinformation tager sit udgangspunkt i automatisk identifikation af information, misinformation og disinformation.

Der argumenteres for, at muligheden for automatisk identifikation af information, misinformation og disinformation kræver en konceptuel undersøgelse af disse begreber med særlig vægt på deres indbyrdes relationer. The Urge to Detect… er en sådan undersøgelse baseret på spørgsmålene:

  • Hvordan er begreberne information, misinformation og disinformation og deres indbyrdes relationer konceptualiseret i litteraturen indenfor Philosophy of Information?

  • Hvordan former og påvirker begreberne ’mening’, ’sandhed’ og ’intention’ konceptualiseringerne af, og de indbyrdes relationer mellem, information, misinformation og disinformation?

  • Hvordan kan dagligsprogsfilosofi, særligt Paul Grice’s Kooperative Princip og meningsteori forme en samlet konceptualisering af begreberne information, misinformation og disinformation?

Hovedvægten i afhandlingen ligger på teorier om information, misinformation og disinformation som de tager sig ud hos filosoffer og forskere i informationsstudier, særligt Dretske (1981, 1983, 2008), Floridi (2005a, 2007, 2011b), Fox (1983) og Fallis (2009, 2011, 2014, 2015). De forskellige teorier undersøges og evalueres via Carnap’s (1950) ’method of explication’ – en metode hvorved begreber ekspliciteres og præciseres i henhold til dagligdags forståelser af samme – i et Griceansk perspektiv med henblik på at udvikle en samlet konceptualisering af information, misinformation og disinformation.

Afhandlingen udvikler og præsenterer en samlet konceptualisering af information, misinformation og disinformation. Denne konceptualisering består af tre niveauer. På det første niveau findes et overordnet informations-begreb ”Information”, der dækker over al brug af begrebet information, når dette ikke er specificeret. På det andet niveau findes to informations-begreber: Naturlig information og ikke-naturlig information baseret på Grice’s distinktion mellem naturlig og ikke-naturlig mening. Det tredje niveau dækker over tre begreber som aspekter af ikke-naturlig information: information som intentionel ikke-vildledning, misinformation som ikke-intenderet vildledning og disinformation som intentionel vildledning. Disse tre aspekter af ikke-naturlig information kan alle være sande eller falske.

Link til Prof. David Bawdens blog post om min afhandling og mit forsvar: https://theoccasionalinformationist.com/2016/06/03/information-misinformation-disinformation-copenhagen-interlude/

ID: 44929033