Ansatte på Det Informationsvidenskabelige Akademi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Ansatte

Laura Skouvig

Laura Skouvig

Lektor

 • Det Informationsvidenskabelige Akademi - Forskning

  Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-27

  Telefon: +45 32 34 13 94

Primære forskningsområder

 • Bibliotekshistorie 
 • Informationshistorie og informationssamfundets historie
 • Videnskabsteori (informations- og kulturstudier)
 • Samfundsteori - især Michel Foucaults diskursforståelse
 • Retorisk genreteori
 • Byens informationsnetværk. København 1800-1810 (nuværende projekt)

For nemhedens skyld betegner jeg mit forskningsområde som informationshistorie, selv om mine forskningsinteresser relaterer sig bredt til emner inden for kultur- og socialhistorie. Jeg begyndte inden for bibliotekshistorie med en afhandling om de danske folkebibliotekers historie, men er nu mere interesseret i krydset mellem boghistorie, mediehistorie, kommunikationshistorie - med fokus på informationsperspektiver. Dvs. jeg interesserer mig for, hvordan man har forstået, brugt, håndteret, organiseret, disciplineret information i forskellige perioder. Ligeledes interesserer jeg mig for, hvordan informationsbegrebet historisk set har forandret sig.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningsområder:

I foråret 2015 underviser jeg på 4. semester (videnskabsteori) og jeg har et kursus på kandidatuddannelsen: Bøger og læsning: fra papyrus til e-bøger

Andre kurser: vidensformer (1. semester); videnskabsteori (4. semester) og informations- og kulturstudiers teorier og traditioner (kandidat), vidensmedier (kandidat) og videnskultur & videnskritik (Kandidat). Derudover har jeg tidligere undervist i Vidensmedier i kultur og samfund (kandidat) og har haft valgkurser inden for boghistorie, informationshistorie og museer og forskydninger i formidlingsstrategier (kandidat). Jeg har tidligere også haft et valgkursus på 2. semester om vidensformidlende institutioner. 

Vejledning:

Jeg vejleder bredt inden for emner under min forskningsprofil og derudover inden for museumshistorie og formidling af kulturarv.

 • Jeg træffes efter aftale.
 • Om vejledning af større opgaver: Jeg har skrevet et vejlederbrev, som jeg sender til jer inden første vejledningsgang. Det væsentligste er, at det er jeres vejledningstid - og derfor jer der sætter dagsordenen.


 

ID: 44929082