Ansatte på Det Informationsvidenskabelige Akademi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Ansatte

Trine Louise Schreiber

Trine Louise Schreiber

Ph.d.-koordinator

  • Det Informationsvidenskabelige Akademi - Forskning

    Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-65

    Telefon: +45 32 34 14 02

Primære forskningsområder

  • Digitale kompetencer
  • Informationskompetencer og informationspraksis
  • Praksisteorier
Hvilke udfordringer ligger der i digitale e-ressourcers diskurser og repræsentationer? Hvilke kontekst- og relationsbetingede sociale former har folks reaktioner, når de møder digitale e-ressourcers diskurser og repræsentationer? Min forskning belyser varians og kompleksitet med hensyn til hvordan folk responderer på webbaserede ressourcer og læremidler.
 
Fra september 2014 til starten af 2016 har jeg arbejdet med DEFF-projektet ´E-læring, informationskompetence og biblioteksservices´. I den forbindelse har jeg skrevet rapporten ´Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer´(december 2015). Denne rapport omhandler en række koncepter for arbejdet med webbasede læremidler i uddannelsesbibliotekerne.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning og vejledning forår 2017:

  • Undervisning på bacheloruddannelsens 6.semester: "Digital kompetence"
  • Teamkoordinator for kandidatuddannelsens underviserteam

 Vejledningsinformation

•  Det er min opfattelse at det er meget vigtigt at du/I som studerende gør brug af din/jeres vejleder. Når du/I har fået tildelt mig som vejleder på en opgave, skal du/I derfor straks maile til mig, så vi kan aftale tidspunkt for det første møde. På det første møde kan vi derefter aftale den videre plan for vejledningen.

•  Inden man kommer til vejledningsmøderne vil jeg gerne senest dagen før have modtaget dels noget arbejdstekst og dels en medfølgende mail hvor det fremgår hvad du/I gerne vil have vejledning om. Dvs. enten en dagsorden for vejledningsmødet, eller også nogle konkrete spørgsmål i forhold til den medsendte tekst som ønskes diskuteret. På den måde vil du/I kunne få mest ud af vejledningsmødet.

 

 

ID: 44929049