Ansatte på Det Informationsvidenskabelige Akademi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IVA > Ansatte

Trine Louise Schreiber

Trine Louise Schreiber

Lektor

 • Det Informationsvidenskabelige Akademi - Forskning

  Søndre Campus, bygn. 4, Njalsgade 76, 2300 København S, Bygning: 4A-2-65

  Telefon: +45 32 34 14 02

Primære forskningsområder

Centrale emner i min forskning er

 • Digitale kompetencer og digital inklusion
 • Information literacy og informationspraksis
 • Praksisteorier
 • Teoriudvikling indenfor informations- og kulturstudier
I min forskning har jeg især fokus på hvad der kendetegner mødet med digital teknologi, når det gælder brugen af digitale e-læringsobjekter i uddannelsesbiblioteker. Et af spørgsmålene er hvilken kontekst- og relationsbetinget praksis brugen af disse digitale e-ressourcer resulterer i for henholdsvis brugere og formidlere i uddannelsesbibliotekerne.  Et andet spørgsmål er om håndtering af digitale kompetencer kan blive et issue i udviklingen af heraf. Min undersøgelser peger på diskurser og translationsprocesser i folks møde med webbaserede ressourcer og læremidler.  
 
I 2014-2016 deltog jeg som forsker i DEFF-projektet ´E-læring, informationskompetence og biblioteksservices´. I 2017-2018 deltager jeg igen som forsker på det nye DEFF-projekt med titlen ´Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter´. Det sidste, Co-creation-projektet, arbejder videre med resultaterne fra det første. Begge projekter giver empiri til min forskning.   

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning i efteråret 2017:

 • Undervisning på kandidatuddannelsens 1.semester: "Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner"
 • Undervisning på bacheloruddannelsens 3.semester: "Undersøgelsesdesign"
 • Teamkoordinator for kandidatuddannelsen og bacheloruddannelsens 5. og 6.semester

Undervisning i foråret 2018:

 • Undervisning på kandidatuddannelsens konstituerende modul "Kulturformidling og kommunikation"
 • Undervisning på bacheloruddannelsens modul "Digital kompetence"
 • Teamkoordinator for kandidatuddannelsen og 5. og 6.semester på bacheloruddannelsen

 

 

 Vejledningsinformation

•  Det er min opfattelse at det er meget vigtigt at man som studerende gør brug af sin vejleder. Når man har fået tildelt mig som vejleder på en opgave, skal man derfor straks maile til mig, så vi kan aftale tidspunkt for det første møde. På det første møde kan vi derefter aftale den videre plan for vejledningen.

•  Inden man kommer til vejledningsmøderne vil jeg gerne senest dagen før have modtaget dels noget arbejdstekst og dels en medfølgende mail hvor det fremgår hvad man gerne vil have vejledning om. Dvs. enten en dagsorden for vejledningsmødet, eller også nogle konkrete spørgsmål i forhold til den medsendte tekst som ønskes diskuteret. På den måde vil man kunne få mest ud af vejledningsmødet.

 

 

ID: 44929049